STEM: 2017 ʻAʻohe Pau Ka ʻIke I Ka Hālau Hoʻokahi Symposium - Kapi`olani Community College Image Archive